Webáruház kötelező adat tartalma

A legtöbb online szolgáltató nincs tisztában azzal, hogy milyen információkat köteles feltüntetni magáról a honlapján vagy webáruházában. Leggyakrabban csak egy e-mail címet, telefonszámot közölnek, ami nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Az emiatt kiszabott fogyasztóvédelmi bírság mértéke 15.000 forinttól akár 500 millió forintig is terjedhet.

Az elektronikus kereskedelmi törvény már 2008-tól előírja a honlap impresszum kötelező tartalmi elemeit, amely 2014. január 1-től tovább bővült. Ez alapján a következő adatokat kell feltüntetni a honlapon, illetve a webáruházban közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhetően.

A tárhely szolgáltató adatai és annak székhelye, telephelye, e-mail címe, amelyet részletesen ki kell írni a honlapra. Ennek oka, hogy a honlap, illetve webáruház tartalmával kapcsolatos kifogásokat, valamely esetlegesen jogsértő tartalom eltávolítására irányuló kéréseket a tárhelyszolgáltatóhoz lehet benyújtani. A hozzáértő, minimális informatikai ismeretekkel rendelkező felhasználók elől a tárhelyszolgáltató adatait felesleges elrejteni, ugyanis pár kattintással könnyen kideríthető.

A szolgáltató neve. Sokan elmulasztják, de kötelező feltüntetni a weboldalt üzemeltető cég hivatalos cégnevét, egyéni vállalkozó esetén a természetes személy nevét egyéni vállalkozói minőség megjelölésével, míg természetes személy esetén a személyi igazolványban szereplő nevét.  Kitalált név, kereskedelmi vagy fantázianév nem felel meg a jogszabályoknak.

A szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme. A cégjegyzékben szereplő hivatalos székhely, illetve telephely jelölendő meg, ha magánszemély üzemelteti a honlapot, akkor pedig a magánszemély lakcímkártyáján szereplő lakcíme kell, hogy szerepeljen.

A szolgáltató elérhetősége. Nem elég csupán a nevet és a címet kiírni, szükséges az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet is megadni, amellyel kapcsolatban az is követelmény, hogy az rendszeresen erre a célra használt cím legyen.

A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság. Cég esetében a cégjegyzéket vezető cégbíróság, társadalmi szervezeteknél a nyilvántartásba vételt intéző megyei törvényszék, egyéb nyilvántartásba vett szervezetnél a jogszabály által megjelölt hatóság feltüntetése kötelező a honlapon.

Adószám. Ha a honlap vagy webáruház üzemeltető ÁFA-alany, akkor adószámát is köteles feltüntetni.

Hatósági engedély. Ha a honlap vagy webáruház üzemeltető tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt fel kell tüntetni a honlapon.

Kamara. Ha a honlap vagy webáruház üzemeltetője akár önként, akár jogszabályi előírás folytán tagja valamelyik kamarának, a kamara megnevezése is kötelező eleme az impresszumnak. Cégek esetében például a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara tüntetendő fel.

A honlapon vagy webáruházban az impresszumot közvetlenül a honlapon és folyamatosan, könnyen hozzáférhetően kell megjeleníteni. A legbiztosabb megoldás ezért egy külön fül létrehozása erre, ugyanis az ÁSZF (általános szerződési feltételek) vagy más szabályzat részeként történő megjelenítés nem felel meg az előírásnak.